به گزارش ائل اوبا به نقل از صدای میانه ؛ این صحنه در ساعات پایانی روز عاشورا با چشم غیر مسلح قابل رویت می باشد.

بر اساس این گزارش افرادی که با دقت به ماه نگاه می کنند می توانند نام “یا حسین” را به راحتی ببینند.

0d8080853a54f8985276b0130266a6579db9186d8ee0054078a4c49309b67688

Eloba


تصویر زیر نیز مربوط به سال قبل است که واقعه ای مشابه روی داده بود June 03, 2015 مطابق با 15 شعبان سال 1436 هجری قمری

moon-full-6-2-2015-eloba-ir

moon-full-6-3-2015-eloba-ir

Print Friendly, PDF & Email