نرم افزار اندرویدی تاریخ ترک نخستین بار در سال ۱۳۹۴ همزمان با آغاز فعالیت مجله اینترنتی ائل اوبا تدوین و عرضه شد ، هر ساله در تلاش بوده ایم تا علاوه بر آپدیت نسخه های این کتاب به تولید محتوا و تهیه نرم افزارهای جدید نیز بپردازیم .

از آنجایی که روند توسعه این نرم افزار توسط خوانندگان محترم مجِدانه پیگیری می شود ، بر آن شدیم تا در راستای ارج نهادن به مخاطبین عزیز ، آنان را از روند توسعه این برنامه مطلع سازیم .

در نسخه جدید خواهید دید :

فصل ترکان معاصر : پراکندگی اتنیکی ترکان در سطح جهان

کشورهای ترک زبان شامل  :

ایران – ترکیه – آذربایجان – ترکمنستان – قرقیزستان – قزاقستان – ازبکستان – قبرس

گروه های اتنیکی ترک جهان شامل :

قارا قالپاقستان – تاتارستان – باشقیرستان – گاباردینو – خاکاسیا – آلتای – چواشستان – قره چای – آلبانی – اویغورستان – یاقوتستان – تووا – کرواسی – بوسنی – مقدونیه – کوزوو – تاتار کریمه – سکیلیستان – گاگائوزیا – تراکیان – تاتار سیبری – اورال ولگا – کاراییم – قموق – نوغای – شور – سوریه – ترک مسختی – داغستان – خراسان – قشقایی – اربیل – کرکوک و …

 

نمونه صفحه نرم افزار در این بخش :

 

اگر تا کنون تاریخ ترک را نصب نکرده اید اینجا کلیک کنید


مرداد ۹۷ : فصل ترکان معاصر – مطالب بخش های زیر تکمیل شد :

 

check-mark-3-xxl قارا‌قالپاقستان check-mark-3-xxl تووا check-mark-3-xxl تراکیان check-mark-3-xxl شور check-mark-3-xxl کرکوک
check-mark-3-xxl تاتارستان check-mark-3-xxl یاقوتستان check-mark-3-xxl آلبانی check-mark-3-xxl نوغای check-mark-3-xxl اربیل
check-mark-3-xxl باشقیرستان check-mark-3-xxl اویغورستان check-mark-3-xxl سكيليستان check-mark-3-xxl قموق‌ check-mark-3-xxl قشقایی
check-mark-3-xxl کاباردینو check-mark-3-xxl گاگائوزیا check-mark-3-xxl تاتار کریمه check-mark-3-xxl ترکمن صحرا check-mark-3-xxl خراسان تورکلری
check-mark-3-xxl قره‌چای check-mark-3-xxl کوزوو check-mark-3-xxl کاراییم check-mark-3-xxl آلمان check-mark-3-xxl قبرس
check-mark-3-xxl چواشستان check-mark-3-xxl مقدونیه check-mark-3-xxl میشار check-mark-3-xxl داغستان check-mark-3-xxl قزاقستان
check-mark-3-xxl آلتای check-mark-3-xxl بوسنی check-mark-3-xxl اورال-ولگا check-mark-3-xxl ترک مسختی check-mark-3-xxl ازبکستان
check-mark-3-xxl خاکاسیا check-mark-3-xxl کرواسی check-mark-3-xxl تاتار سیبری check-mark-3-xxl ترکمان سوریه check-mark-3-xxl ترکمنستان و …

مهر – آبان ۹۷

همچنین افزوده شد :

check-mark-3-xxl آجاریستان check-mark-3-xxl اودموت check-mark-3-xxl قانسو check-mark-3-xxl پلونیا check-mark-3-xxl هزاره
check-mark-3-xxl آدیقه check-mark-3-xxl دولگان check-mark-3-xxl قاراقوروم check-mark-3-xxl سانجاک check-mark-3-xxl ماری
check-mark-3-xxl افغانستان check-mark-3-xxl دونشیان check-mark-3-xxl خلج check-mark-3-xxl تاجیک ترکلری check-mark-3-xxl سالار
check-mark-3-xxl آستراخان check-mark-3-xxl استون check-mark-3-xxl قارل check-mark-3-xxl تالاس check-mark-3-xxl سلکوپ
check-mark-3-xxl بالکار check-mark-3-xxl اونک check-mark-3-xxl کوم check-mark-3-xxl توفا check-mark-3-xxl تارغوت
check-mark-3-xxl بایان اولگی check-mark-3-xxl زنگه زور check-mark-3-xxl لزقی check-mark-3-xxl چرکس check-mark-3-xxl شیبه
check-mark-3-xxl پولیش check-mark-3-xxl مانسی check-mark-3-xxl مانچو check-mark-3-xxl ایدیل اورال
check-mark-3-xxl بوریات check-mark-3-xxl هازار check-mark-3-xxl موردوین check-mark-3-xxl بلاروس
check-mark-3-xxl چچن check-mark-3-xxl اینگوش check-mark-3-xxl نه نت check-mark-3-xxl مجارستان
check-mark-3-xxl چولیم چولینار check-mark-3-xxl کالمیک check-mark-3-xxl سامی check-mark-3-xxl داغۇر

۲۱ قومیت جدید ترک به بخش ترکان باستان اضافه شد

check-mark-3-xxl ادیزها check-mark-3-xxl اون اوق ها check-mark-3-xxl تولیس ها check-mark-3-xxl تاردوش ها check-mark-3-xxl باسمیل ها
check-mark-3-xxl چگیل ها check-mark-3-xxl بولاق ها check-mark-3-xxl ایزگیل ها check-mark-3-xxl آزها check-mark-3-xxl چیک ها
check-mark-3-xxl ییر باییرکو ها check-mark-3-xxl کوریکان ها check-mark-3-xxl تاتارها check-mark-3-xxl کیتانی ها check-mark-3-xxl ازگیش ها
check-mark-3-xxl كیمك ها check-mark-3-xxl یغما ها check-mark-3-xxl قانگلی ها check-mark-3-xxl اوغراق ها check-mark-3-xxl چاروق ها

آیکون های این بخش در حال آماده شدن هستند .

* تکمیلی : آیکون ها آماده شدند .


آذر ۱۳۹۷

۲۲ بخش جدید نیز به فصل ترکان میانه اضافه شد :

check-mark-3-xxl ولگا – بلغاریا check-mark-3-xxl آلتین اردو check-mark-3-xxl قارص check-mark-3-xxl قزاق check-mark-3-xxl کوکند check-mark-3-xxl خلجیان
check-mark-3-xxl خوارزم check-mark-3-xxl جلایریان check-mark-3-xxl گورکانیان check-mark-3-xxl خیوا check-mark-3-xxl باسماچی‌ check-mark-3-xxl مملوکان و …

 

check-mark-3-xxl تغلق‌شاهیان

check-mark-3-xxl خانات تبریز check-mark-3-xxl خانات قوبا check-mark-3-xxl خانات قاراباغ check-mark-3-xxl خانات گنجه
check-mark-3-xxl  خانات شکی check-mark-3-xxl خانات ایروان check-mark-3-xxl خانات باکو check-mark-3-xxl خانات نخجوان
Print Friendly, PDF & Email