fitile_235056

پخش یک نمایش در برنامه‌ی ویژه‌ی کودکان با اعتراض کاربران آذربایجانی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی روبه‌رو شده است.

جمعه ۱۵ آبان ماه ۹۴ برنامه (فیتیله جمعه تعطیله ) روی آنتن رفت ، با دیالوگ هایی شرم آور علیه ترک ها !!!

قضیه از این قرار است که طی این نمایش  دو ترک مهمان یک هتل اند ، اما شکایت دارند که هتل بوی گند میدهد. هتل دار مثلا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را برایشان مهیا ساخته است اما ترکها ناراضی اند چون بوی گند هتل را برداشته است.

دیالوگ مهمانان ترک: بورا گوخویور ، اینجا بو میدهد.

دیالوگ مهماندار: نیه گوخویور ، چرا بو میدهد؟

دیالوگ مهمانان : ” انگار یه اسب آبی توی اتاق ما آروغ زده است”

و جواب مهماندار ” قارپوز” است. کلمۀ قارپوز به هنگام تحقیر و توهین استفاده می شوند.

دیالوگ مهماندار : ” اتاق شما رو به دریا باز می شود” ، “مرغان دریایی از مقابلش پرواز میکنند ” ، ” تختی که رویش می خوابید برایتان لالایی می خواند”، ” حمامش وقتی دوشش باز می شود نور افشانی می کند”…

دیالوگ ترک ها ( میهمانان ): ” زهله م گئدیر اوتاغیزدان – بدم می آید از اتاقتان “، ” اتاقتان بوی گند می دهد” و …

ترک ها حتی به روایت مهماندار دستشویی فرنگی را هم نمی شناسند. یعنی بویی از مدنیت نبرده اند.

مسئلۀ پیدا کردن منشاء بو نیز بسیار بی شرمانه نوشته شده و نمایش داده می شود.

هتل دار به پسر می گوید بچرخ و پسر به پدرش می گوید پدرجان این به من گفت بچرخ. پدر تعصبش گل کرده و می گوید خجالت بکش از پسرم چه می خواهی؟! این گفتگو در قالب زبان ترکی ارائه می شود. کاری بسیار شرم آور.

سپس هتل دار کشف می کند که دهن پسر ترک بوی گند می دهد! و البته توهین بیشرمانۀ دیگر اینکه هتل دار می گوید شما نباید با مسواک (فرچه ) توالت شویی دندانتان را مسواک میزدید.

دیالوگ ترک ها ( میهمانان ) : ” دیشب فکر کنم غذا برامون از فاضلاب آوردند ” ، سپس مهماندار به دهن ترک میهمان ادکلن میزند.

جای بسی تاسف است که اینگونه اعمال ضد قومیتی و اختلاف افکنانه این بار سر از برنامه کودک درمی آورد ، کودکانی که با چنین برنامه هایی از همان بدو خردسالی هتاک و نژاد پرست بار خواهند آمد.

در مورد سهوی یا عمدی بودن این قضایا که مدت ۸ دقیقه از تریبون رسانه ملی به یک قوم توهین شد اختلاف نظر هایی وجود دارد ، اما پر واضح است که این نمایش نامه قبلا نوشته شده و طبق ضوابط رسانه ملی پس از عبور از چندین فیلتر به مرحله نمایش رسیده.

در مورد برخورد با این مجریان تنها به لفظ ” فعلا  پخش برنامه فیتیله متوقف میشود ” بسنده کرده اند و آنگونه که پیداست پس از افتادن آبها از آسیاب  دوباره این مجریان سر کار خود باز خواهند گشت ، مصداق بارز بزن و در رو.

قضاوت باشما.

Print Friendly, PDF & Email