آرشیو موسیقی ائل اوبا

ترکی قزاقستانی

با عنوان جشن عروسی

images_download

67

گؤزل وطن

خواننده: علی وطن خواه

تنظیم کننده: عسگر ترکمانی

images_download

67