ائل اوبا – فیلم اولین گؤگ ترک تولید سال ۲۰۱۹ مجموعه سه قسمتی مخصوص پخش در اینترنت به کارگردانی آلپر چاغلار کارگردان مجموعه های داغ و بورو است.

آلپر چاغلار کارگردان می گوید این کار مستلزم عجله نیست. غرب می تواند فرهنگ و زبان خود را ترویج کند و کشور ها را بدون درگیری فتح کند و این یکی از قدرت های غرب است. فرزندان ما پول خرج می کنند تا مانند قهرمان های خیالی غربی شوند و فرهنگ آن ها را منعکس کنند. در حالی که ما فرهنگ غنی تر و هزاران قهرمان و حماسه واقعی داریم.

مجموعه سه قسمتی اولین گؤگ ترک در سال ۲۰۱۹

مجموعه چهل گؤگ ترک در سال ۲۰۲۲

مجموعه آخرین گؤگ ترک در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

چاغلار آرتس طی این مجموعه های اینترنتی خاص به کارگردانی آلپر چاغلار به تاریخ ترک ها و امپراطوری گؤگ ترک خواهد پرداخت. شما هم اکنون می توانید اولین قسمت از مجموعه سه قسمتی فوق العاده زیبای اولین گؤگ ترک را با زیر نویس فارسی نشریه ائل اوبا مشاهده کنید.

(بخاطر این که آپارات از الگوریتم ساده srt برای زیر نویس استفاده می کند مجبور به تغییر فرمت ass شدیم. و تاخیر در اجرای زیر نویس از طرف سرور آپارات در موقع زمان تعیین شده باعث بعضی تناقض ها با زمان زیر نویس اصلی می شود که اتفاق معمولی در زیر نویس های تحت فضای ابری است)

 

Print Friendly, PDF & Email